Pohrebné obrady p. Országhovej. Tlačiť

Bývalému p. kaplánovi,Martinovi Országhovi, dnes zomrela mamička. Posledná rozlúčka bude v sobotu na Malej Hradnej o 14.30 hod. Kto má záujem ísť na pohreb nech sa prihlási na farskom úrade. Odchod autobusu bude o 12.45 hod od farského kostola. Cena je 2 €! R.I.P.