Reklama

7Lines 2.0

...žijeme s obcou

Font resize: Increase SizeDecrease SizeReset font to default
 
Oznamy od 03.02. - 09.02. 2014 Tlačiť E-mail
Program na 4. týždeň v období cez rokSmile

BOHOSLUŽOBNÝ  PORIADOK  VO  FARNOSTI  LUDANICE

OD    03. 02.   DO   09. 02.

PONDELOK  - 3. 2.  Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Ludanice - †  Alžbeta  Cifrová , pohrebná - 14.00   

Kamanová - Imrich Barát, Margita, syn Celestín, zaťovia a nevesta - 17.00

UTOROK  -  4. 2.  Féria

Kamanová -  †  Karol Virág, Emília, syn Bohumil, zať a rodičia    - 17.00  

Ludanice  - detská -  †  Emil Žitňanský, rodičia, st. rodičia a dcéra Jolana  - 18.00

STREDA  -  5. 2.   Sv. Agáty, panny a mučenice

Ludanice - Na úmysel   - 7.30

Dvorany - Viliam Števanka, manželka Mária a rodičia - 17.00  

ŠTVRTOK  -  6. 2.   Prvý štvrtok v mesiaci

Kamanová -  †  Starí rodičia Barátoví, Kováčikoví a deti   - 17.00

Ludanice -    †  Anton Urbánik, manželka Rozália, obaja rodičia a deti   - 18.00  

PIATOK  -  7. 2. Prvý piatok v mesiaci

Kamanová -  †  Rodičia Žákoví, Komencajoví a deti    - 17.00

Ludanice -    †   Helena Hajrová a dcéra   - 18.00   

SOBOTA  -  8. 2.  Sv. Hieronyma Emilianiho

Ludanice    -  †  Telesfor Krajčovič   - 7.30   

NEDEĽA -  9. 2. 5. NEDEĽA CEZ ROK

Ludanice -     † Štefan Mikita, manželka Zuzana, dcéra Mária, zať Telesfor   - 7.30
Dvorany -         Ďakovná za 50 rokov manželstva, za zdravie a Božiu pomoc  - 9.00

Kamanová -      Ďakovná za 89 rokov života    -  9.00

Ludanice  -       Za  farníkov  - 10.30 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V týždni budeme spovedať 1 hod pred sv. omšami.

Na sv. sv. Blažeja budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie, ktoré nás ochraňuje pred chorobami hrdla.

V utorok bude stretnutie ZMM na fare o 16.30 hod.

V piatok budeme spovedať chorých, popoludní bude vyložená SO k poklone v Ludaniciach od 15.00 hod a v Kamanovej od 16.00 hod.

V piatok po sv. omši v Ludaniciach bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.