Reklama

7Lines 2.0

...žijeme s obcou

Font resize: Increase SizeDecrease SizeReset font to default
 
Oznamy od 14.09. - 20.09.2015 Tlačiť E-mail
Program na 24. týždeňSmile

BOHOSLUŽOBNÝ  PORIADOK  VO  FARNOSTI  LUDANICE

OD    14. 09.   DO   20. 09.

PONDELOK  -  14. 9.  POV݊ENIE  SV. KR͎A, sviatok 

Kamanová -  † František Zemko a rodičia - 17.00

Dvorany- zo slávnosti-  Ďakovná za 70 rokov života a za Božiu pomoc - 17.00

Ludanice - †  Gabriela, Eva, Jozef, Roman  - 18.00

UTOROK  -  15. 9.  SEDEMBOLESTNEJ  PANNY MÁRIE, slávnosťÂ 

Ludanice -   †Â Â Â  Imrich Krajčovič  - 7.30

Kamanová - Štefan Minárik, manželky, synovia - 9.00

STREDA  -  16. 9.  Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Ludanice - Na úmysel  - 7.30

ŠTVRTOK  -  17. 9.  Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Ludanice - Michal, Agáta Bartoví a rodičia z oboch strán  - 18.00

PIATOK  - 18. 9. Poďakovanie za úrodu 

Kamanová - Jozef Čerňan, Paulína a vnuk Miroslav - 17.00

Ludanice - Za rodinu Mikovú a Markovičovú - 18.00

SOBOTA  -  19. 9.  Sv. Januára, biskupa a mučeníka 

Ludanice - †Â  Jozef, Alžbeta Gígloví a deti  - 7.30

Ludanice – Ďakovná za 70 ročných jubilantov a za 95 rokov p. Kolaroviča - 15.00

NEDEĽA -  20. 9.  25. NEDEĽA CEZ ROK 

Ludanice -      †   Mária Šipeková a rodičia  - 7.30

Dvorany -       †  Jozef Kralovič, 1. výročie  - 9.00 
Kamanová -        Ďakovná za 70 rokov života -  10.30 HODOVÁ SLÁVNOSŤ
 

Ludanice  -          Za  farníkov  - 10.30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prosím, ochotné ženy a dievčatá, aby v pondelok po sv. omši prišli baliť na faru medovníkové srdiečka, ktoré si budete môcť zakúpiť v nedeľu po sv. omšiach a podporiť zbierku.

V piatok pri sv. omšiach budeme ďakovať za úrodu. Kto chce môže plody zeme poskytnúť.

V piatok po sv. omši v Ludaniciach,bude prednáška Antona Friča, fotografa a dokumentaristu o situácii utečencov v Iraku a v Európe. Téma veľmi aktuálna,ste všetci pozvaní!

3. októbra, organizujeme púť do Turzovky z príležitosti konsekrácie nového chrámu. Cena na osobu je  10 €Â Â  .Prihlásiť sa môžete v sakristii.

V nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na kostol