Reklama

7Lines 2.0

...žijeme s obcou

Font resize: Increase SizeDecrease SizeReset font to default
 
Oznamy od 21.09. -27.09.2015 Tlačiť E-mail
Program na 25. týždeňSmile

BOHOSLUŽOBNÝ  PORIADOK  VO  FARNOSTI  LUDANICE

OD    21. 09.   DO   27. 09.

PONDELOK  -  21. 9.  SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Ludanice - Ďakovná za 30. výročie sobáša  - 18.00

UTOROK  -  22. 9.  Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka 

Kamanová - Július a Jozefína,Štefan a Viktória,deti a obaja rodičia - 17.00 

Ludanice –detská - † Kazimír a Alžbeta Mackoví, neter Helena - 18.00 

STREDA  -  23. 9.  Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

Ludanice - Na úmysel  - 7.30

Mýtna - † Alojz Bátora, pohrebná   - 15.00

Dvorany - Štefan Révaj, manželka Paulína a rodičia - 18.00 

ŠTVRTOK  -  24. 9.  Féria

Ludanice - Samuel Kramár, Mária, zať Rudolf   - 18.00

PIATOK  - 25. 9. Féria 

Kamanová - Za deti zo spoločenstva, erko - 17.00

Ludanice - Peter Lacena, Paulína, Ľudovít a Alžbeta - 18.00

SOBOTA  -  26. 9.  SV. KOZMU A DAMIÁNA, MUČENÍKOV 

Ludanice - †Â   Koloman Holík, Jolana a obaja rodičia  - 7.30

Mýtna - Pavol a Augustín - 7.30

Ludanice – sobášna- Patrik Kutňanský  - Simona Némethová - 15.00

NEDEĽA -  27. 9.  26. NEDEĽA CEZ ROK 

Ludanice -      †  Štefan Kapusta, Otília a obaja rodičia  - 7.30

Dvorany -       †  Jozef Borcha, manželka Anna, deti, Helena, Adela, Jozef a rodičia  - 9.00 
Kamanová -    †  Mária Králiková, 1. výročie  -  9.00

Mýtna -                Za zdravie a Božiu pomoc  - 10.30 HODOVÁ  SLÁVNOSŤÂ 

Ludanice  -          Za  farníkov  - 10.30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––