Reklama

7Lines 2.0

...žijeme s obcou

Font resize: Increase SizeDecrease SizeReset font to default
 
Oznamy od 05.10. - 11.10.2015 Tlačiť E-mail
Program na 27. týždeň cez rokWink

BOHOSLUŽOBNÝ  PORIADOK  VO  FARNOSTI  LUDANICE

OD    05. 10.   DO   11. 10.

PONDELOK  -  5. 10.  Féria

Ludanice - † Ján Krakovík, Aurélia, Michal a Emil  - 18.00

UTOROK  -  6. 10.  Sv. Bruna, kňaza 

Kamanová - Vendelín Krenč - 17.00 

Ludanice –detská - † Marek Labuda, Mária a syn Jaroslav   - 18.00 

STREDA  -  7. 10.  Ružencovej Panny Márie

Ludanice - Na úmysel  - 7.30

Dvorany - Michal Humaj, Ibrónia a rodičia - 18.00 

ŠTVRTOK  -  8. 10.  Féria

Ludanice - † Silvester Kapusta, Elena a Jozef   - 18.00

PIATOK  - 9. 10. Sv. Dionýza a spoločníkov, mučeníkov 

Ludanice - Pavol Repík, Veronika a deti - 18.00

SOBOTA  -  10. 10.  Féria 

Ludanice - Rudolf Labuda, Jolana, Jozef, Rudolf a rodičia - 7.30

Dvorany - Za dôchodcov - 15.00

Kamanová - sobášna- Peter Belobrad – Alena Barátová - 15.00 

NEDEĽA -  11. 10.  28. NEDEĽA CEZ ROK 

Ludanice -      †  František Uhlár, Paulína a rodičia z oboch strán  - 7.30

Dvorany -       †  Ladislav Šiška, Mária a rodičia  - 9.00 
Kamanová -       Ďakovná za 50 rokov manželstva  -  9.00

Ludanice  -         Za  farníkov  - 10.30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V utorok bude stretnutie ZMM o 16.30 na fare.

V zbierke „Boj proti hladu“ sa vyzbieralo 555 €.  Pán Boh zaplať za podporu !