Reklama

7Lines 2.0

...žijeme s obcou

Font resize: Increase SizeDecrease SizeReset font to default
 
Oznamy od 08.02. - 14.02.2016 Tlačiť E-mail

Program na 5. týždeň

 

 

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI LUDANICE

OD 08. 02. DO 14. 02.

PONDELOK - 8. 2. Sv. Hieronyma Emilianiho

Ludanice - Hedviga Budajová - 18.00

UTOROK - 9. 2. Féria

Kamanová - Jozef Pargáč a rodičia z oboch strán - 17.00

Ludanice – detská- Štefan Ábel, rodičia a starí rodičia - 18.00

STREDA - 10. 2. POPOLCOVÁ STREDA

Dvorany - Ján Holik, Etela, syn Ladislav a rodičia - 7.30

Kamanová - Dezider a Vincencia Jamrichoví, obaja rodičia, syn Daniel - 17.00

Ludanice - Vladimír Krchňavý - 18.00

ŠTVRTOK - 11. 2. Panny Márie Lurdskej

Kamanová - Štefan Trepačka, manželka a rodičia z oboch strán - 17.00

Ludanice - Július Krajčovič, Mária, brat Jozef - 18.00

PIATOK - 12. 2. Féria

Ludanice - Peter Géci a rodičia z oboch strán - 18.00

SOBOTA - 13. 2. Féria

Ludanice - † Rudolf Krajčovič, Mária, deti, Vincent, Margita, Vladimír - 7.30

NEDEĽA - 14. 2. 1. PÔSTNA NEDEĽA

Ludanice - Pavol, Július, Emília a rodičia - 7.30

Dvorany - Vierka Kereková, 1. výročie - 9.00
Kamanová - František Pecháč a rodičia z oboch strán - 9.00

Ludanice - Za farníkov - 10.30

V utorok bude stretnutie ZMM o 16.30 hod na fare.

V stredu je prísny pôst, deň pokánia a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť!

Vo štvrtok je 24. svetový deň chorých. Myslime na tento úmysel vo svojich modlitbách.

Počas celého pôstneho obdobia sa v piatok, pred sv. omšou a v nedeľu o 15.00 bude konať pobožnosť krížovej cesty, pri ktorej , za obvyklých podmienok, môžeme získať úplné odpustky. Tí, čo sa nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, tie isté odpustky môžu získať vtedy, ak aspoň štvrť hodinku budú rozjímať o umučení a smrti Pána Ježiša a aj tí, ktorí sa pomodlia pred obrazom Ukrižovaného, modlitbu, Dobrý a preláskavý Ježišu.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

V dňoch 6. a 7. mája 2016 sa organizuje púť s rádiom Lumen do Krakowa. Program púte si môžete prečítať na výveske. Cena s poistením je 55 €. Prihlásiť sa môžete u p. Krajčovičovej Margity do konca februára.

 

Posledná úprava Pondelok, 29 Február 2016 10:30