Reklama

7Lines 2.0

...žijeme s obcou

Font resize: Increase SizeDecrease SizeReset font to default
 
Zmena hodovej slávnosti v Ludaniciach Tlačiť E-mail

Zmena hodovej slávosti

Zmena hodovej slávnosti v Ludaniciach.

V tomto roku budeme sláviť patrocínium kostola 2x. Doteraz sme sviatok Najsvätejšej Trojice ,podľa všeobecného liturgického kalendára,  slávili prvú nedeľu po Svätodušnej nedeli a táto nedeľa bola pre Ludanice i hodovou slávnosťou z titulu kostola Naj. Trojice. Kedže sme v minulom roku tento kostol konsekrovali, posvätili a v osobitnej posväcujúcej modlitbe pomazania oltára a stien kostola sme vyjadrili túžbu navždy zasvätiť chrám Naj. Trojici, táto slávnosť sa tak dostáva na prvé miesto slávenia patrocínia kostola, preto odteraz sa hodová slávnosť v Ludaniciach bude sláviť v nedeľu, ktorá bude nasledovať po slávení výročia konsekrácie kostola ( 30.mája). Znamená to teda, že hodová slávnosť sa v tomto roku v Ludaniciach bude konať 5.júna 2011.Cool