Reklama

7Lines 2.0

...žijeme s obcou

Font resize: Increase SizeDecrease SizeReset font to default
 
Stretnutie občanov Mýtnej Novej Vsi s poslancami Tlačiť E-mail

Dňa 20.januára 2011 sa uskutočnilo stretnutie občanov Mýtnej Novej Vsi s poslancami obecného zastupiteľstva. Na stretnutí boli podané nasledovné námety občanov:


 

Miloš Vermeš
- oprava chodníka pri hlavnej ceste
- na cintoríne spraviť chodník popri múriku a prístupový k vode
- uzavretie cintorína oplotením
- použiť kvalitnejšie plastové vrecia na odpadové koše, aby sa nerozpadali

Valéria Magušinová
- pri autobusovej zastávke (Mýtna Nová Ves smer Topoľčany) sa krajnica posúva do kanála, treba to riešiť
- na druhej strane (smer Nitra) treba opraviť cestu, lebo tam už nemá ani kde zastaviť autobus
- pri vstupe do cintorína od dediny, je vysekaný základ – čo zapríčinilo, že počas záplav tadiaľ vytopilo hroby
- oznamovaciu - informačnú tabuľu premiestniť pri obchod, keďže teraz ju nik nečíta
- premiestniť zberný dvor na miesto starých slepačárni, pri bývalé družstvo
- vymeniť okná na knižnici
- pri rekonštrukcii domu smútku vyriešiť príjazdovú cestu tak, aby sa nepoškodila nová dlažba ťažkými autami
- železničnej stanici prepojiť perón s cestou (šutolinou)
- cestu na ihrisko treba tiež spevniť (šutolinou)
- odstrániť lipy od Kríža. Sú choré, suché konáre padajú až Čepelovým do záhradky počas vetra. Z áut zachytený smog z líp padá na Kríž – celý je čierny
- vyčistiť Kríž
- vysadiť namiesto líp 4 tuje, ako symbol 4 obeliskov. (Matúš, Marek, Lukáš, Ján – symbol 4 evanjelistov)
- nádvorie pri obecnej úradovni skultúrniť na malý parčík s lavičkami a šmýkačkami a pieskoviskom pre deti
- v projekte rekonštrukcie domu smútku, je z dverí lode kde je chladiaci pult nakreslené schodište, čo nie je vhodné, keďže tadiaľ bude chodiť vozík
s rakvou. Vhodnejšia by bola šikmá plocha.

Dezider Krajčovič
- cestu pri železničnej stanici, je potrebné spevniť aspoň dvoma tatrami šutoliny (dedinčania pomôžu pri vykládke a rozvoze)

Marta Hubinská
- ulica od obchodu k železničnej stanici ma problém s častým výpadkom elektriky počas vetra, pravdepodobnou príčinou bude orech stojaci pri obchode, ktorého konáre zasahujú do el. vedenia

Veronika Valentová
- dať na web-stránku informácie o dianí v obci (napr. aj z tohto stretnutia s občanmi)
- kopy kamenia, ktoré zostali po posype ciest treba odstrániť

Marta Valentová
- aký je plán chodníka medzi dolinkami a Mýtnou

Margita Macková
- kedy sa dokončí cesta, ktorá skončila pri Borchových
- každý ¼ rok by mal vychádzať časopis, ktorý by oznamoval výsledky zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, potom rôzne výročia, jubileá, koľko sa
narodilo a zomrelo, atď.

Viliam Mokrý
- obnoviť mostík – cestu do družstva
- zmeniť podložie pod mostíkom
- vybudovanie detského dvora
- vyčistenie hlavného kanála
- zachovanie chemického zberu, zberný odpad

Stanislav Gerhát
- vytvorenie poldrov
- nájsť sochu sv.Urbana a umiestniť ju na dôstojné miesto

Ernest Barát
- nájsť jedného človeka, ktorý by bol zamestnaný len pre Mýtnu Novú Ves

Jozef Kráľ
- zabezpečiť poriadok po kosení na cintoríne

Miro Magušin
- zo zvoničky dať dole strechu a namiesto nej spraviť plytkú strechu

Jaroslav Kapusta
- obnovenie cesty k môjmu domu, ktorá bola rozkopaná kanalizáciou (smetiari mi tam nechcú ísť)
- umiestniť tabuľu „zákaz smetí“ kedže sa mi pri pozemku vytvára smetisko

Stanislava Valentová
- umiestniť rozhlas na našu ulicu a gulaté zrkadlo pri vstupe na ulicu

Spracoval Andrej Valent
(poslanec obecného zastupiteľstva)

Posledná úprava Streda, 09 Február 2011 08:04