Oznamy od 17.02. - 23.02. 2014 Tlačiť
Program na 6. týždeň v období cez rokSmile

BOHOSLUŽOBNÝ  PORIADOK  VO  FARNOSTI  LUDANICE

OD    17. 02.   DO   23. 02.

PONDELOK  - 17. 2.  Siedmich sv. zakladateľov rehole služobníkov P. Márie 

Ludanice - Jozef Budaj, manželka Helena, Pavol, Jozef a starí rodičia - 18.00

UTOROK  -  18. 2.  Féria 

Kamanová - †   Juliana Halmová  - 17.00  

Ludanice  - detská - † Štefan Košecký, Ernestína a rodičia z oboch strán   - 18.00

STREDA  -  19. 2.   Féria

Ludanice - Na úmysel   - 7.30

Dvorany - Matúš Lukniš, manželka Alžbeta a deti - 17.00

ŠTVRTOK  -  20. 2.  Féria

Kamanová - †  Dezider Gerhát, rodičia Gerhátoví, Takáčoví, nevesta Jana  - 17.00 

Ludanice - †   Ján Ďurčo, rodičia a súrodenci - 18.00    

PIATOK  -  21. 2. Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Ludanice - Peter Košecký a rodičia - 18.00     

SOBOTA  -  22. 2.  KATEDRA SV. PETRA APOŠTOLA , sviatok 

Ludanice    - Rudolf Krajčovič, Mária, rodičia z oboch strán - 7.30

NEDEĽA -  23. 2. 7. NEDEĽA CEZ ROK  

Ludanice -     †  František Jamrich, manželka Viktória a deti  - 7.30
Dvorany -      †  Rodina Ďuríková a Boldišová   - 9.00

Kamanová -      Ďakovná za 80 rokov života  -  9.00

Ludanice  -        Za  farníkov  - 10.30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dnes nebudú litánie.

V utorok bude stretnutie ZMM na fare o 16.30 hod.