Reklama

7Lines 2.0

...žijeme s obcou

Font resize: Increase SizeDecrease SizeReset font to default
 
Farská púť v roku 2018 Tlačiť E-mail

 

 

 

LYMOS-TURIST, cestovná kancelária, Školská 3, 963 01 Krupina, tel/fax:045/5522337. mob:0903437371

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. www.lymos.sk Živ.reg. 605-390

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD LUDANICE

POBALTIE-LITVA a LOTYŠSKO

TRAKAI-VIĽNUS-AGLONA-RIGA-HORA KRÍŽOV-KAUNAS

7-denný pútnický autobusový zájazd

TERMÍN:11.07.-17.07. 2018(str-ut)

ODCHOD AUTOBUSU A NÁSTUPNÉ MIESTA

LUDANICE 12.30 H Parkovisko pri kostole

NITRA 13.10 H Parkovisko pri hlav. železničnej stanici

ZVOLEN 14.30 H Parkovisko pri hlav.železn.stanici

Trasa tam: Ludanice-Nitra-Zvolen (140km)-B.Bystrica-Dolný Kubín/93km/ -Chyzné - Krakow (132 km)-Wars

zawa (293km)-Kalwarija (312km)-Marjampole (22km)-Trakai (121km)-VILNUS(27 km) Celkom cca 1140 km

Predpokl. Zvolen cca 11.30 H, Nitra cca 13.00 H, Ludanice cca 13.30 H

Pozývame Vás na PÚTNICKÝ ZÁJAZD do historickej i keď našimi pútnikmi dosiaľ málo navštevovanej čas

ti severnej Európy – POBALTIA. Pre nás je táto oblasť známa skôr svojou starodávnou „jantárovou cestou“, ale

kresťanstvo tu má hlbokú históriu i tradíciu. Najmä Litovskí a Lotyšský katolíci si už stáročia hlboko uctievajú

Pannu Máriu a zasvätili jej mnohé kostoly.Okrem tradičných najznámejších centier, krásnych historických miest

,sakrálnych a svetských pamiatok sme pútnickú cestu zamerali na návštevu najznámejších pútnických miest. Ur

čite príjemným osviežením bude aj pobyt pri Baltskom mori.

PROGRAM s DOPROVODOM KŇAZA

PROGRAM

1.deň 11.07.18 str. Odchod

Odchod zájazdu v popoludňajších hodinách-Ludanive 12.30 H, NR 13.10 H, Zvolen 14.30 H.Nočný transfer cez Poľsko /smer Varšava, Suwalki-Kalwarija, VILNUS/.

2.deň 12.07.štvr Viľnus /Litva/

Príchod do hlavného mesta Litvy, VIĽNUSU (1140 km) po 8.15 hod. ich času /je tam posun o 1 hod. dopredu/ 9-hod.bezpečnostná prestávka autobusu. 9.15 H sv.omša OSTRÁ BRÁNA (Brána Úsvitu na konci ulice Aušros Vartu so zázračným obrazom panny Márie). 10.00 H stretnutie s miestnou špeciálnou sprievodkyňou (poľský jazyk, náš sprievodca bude tiež nápomocný pri výklade a tlmočení). Názov mesta podľa rieky Vili (600 000 obyv) je plné prepletených uličiek a centrum starého mesta je zapísané do zoznamu UNESCO. Litovci ho nazývaju aj mestom „baroka“, nakoľko má veľa stavieb z tohoto obdobia /zvyšky Horného hradu s pekným výhľadom, Stará zbrojnica, Gediminasove nám. a veža...Staré mesto má jedno z najrozsiahl.mestských jadier v Európe. Na 48 m vysokej Zámockej hore leží Katedrálne námestie s katedrálou a kaplnkou sv.Kazimíra, veľkokniežacím palácom a Litovským národ.múzeum Blízko je aj židovské mesto, Prezidentský palác. Na hore Plikasis stoja biele Tri kríže a vzácne zdobený kostol sv.Petra a Pavla. Mesto má veľa kostolov a palácový areál. Panoramatický výhľad na mesto z veže kostola sv.Jána-výťah. Pre pútnikov má najväčšý význam OSTRÁ BRÁNA (Brána Úsvitu na konci ulice Aušros Vartu)so zázračným obrazom Panny Márie. V kaplnke ďalšieho kostola je aj 1.obraz Milosrdného Ježiša podľa videnia sr.Faustíny. Počas prehliadky aj osobné voľno. Večer ubytovanie *** Comfort hotel Rock n´Roll v 1/2 S+WC+TV, (15 min.pešo do hist.centra). Možnosť večere v reštaurácii hotela alebo blízkom okolí, oproti je veľký nákupný supermarket.

3.deň 13.07. pi Trakai /Litva/ Aglona Riga (Lotyšsko)

Po zosilnených raňajkách o 7.20 H, odchod o 8.15 H do 25 km vzdial. Národno-historického kultúrneho parku Litovska TRAKAI. 9.15 H stretnutie s miestnou špec. sprievodkyňou, 2 H prehl.starým mestom a zámok v polsk.jaz. Náš sprievodca nápomocný pri výklade. Prechádzka po polostrove a ostrove parku historickou ulicou so zastávkami pri ortodoxnom kostole Narodenia Najsvätejšej Panny Márie z 15.st., kostole Navštívenia najsv.Panny Márie, stĺpe Jána Nepomuckého, bývalom dominik. Kláštore a Ruskom cárskom pošt. úrade. Medzi top atraktivity patrí Ulička Karaimu a ostrov s hradom, kam vedia aj pešia cesta – fakultatívny vstup (dospelá os. 7 EUR, mládež 3,5 EUR). Osob.voľno na nákup suvenírov a občerstvenie. Cca 12.15 H sa presuniete sv do 250 km vzdialeného najznámejšieho lotyšského katolíckeho pútnického mesta AGLONA (už od 17 stor.). Prích. cca 16.00 H. Dominantou je opátstvo a barok. bazilika z 18 stor. medzi jazerami Cirša a Aglonas. Je v nej cenný interiér , oltár Matky Božej, sv.Juraja...krížová cesta v areáli. Hlavná púť sa koná 15.augusta. V obci sa pečie známy tmavý latgalský chlieb /je tu aj Múzeum chleba). 16.30 H sv.omša. Cca 18.00 H odchod do 250 km vzdial. hlav.mesta Lotyška, Rigy. Prích.cca 21.30 H. Hotelové ubytovanie *****Radisson Blu Daugava na periférii centra mesta. 2 noci Voľný vstup vnútorný bazén, sauna, fitness., wi-fi, 1/2 S+WC+TV . Hotel má reštauráciu, prípadne okolité reštaurácie.

4.deň 14.07. so Riga - mesto

Zosilnené raňajky, dopoludnia prehliadka metropoly RIGA. Historické centrum starého mesta je v zozname UNESCO. Najvýznam.pamiatkami (od 14.st. po 21.st) na vých.brehu rieky Daugavy sú katolícka katedrála sv. Jakuba (tu o 9.00 H súkr.sv.omša ), tu aj stretnutie s miest.spriev.s českom jazyku. Rižský dóm (najväčší chrám Lotyšska-evanjelický, ) s jedinečným organom (6 786 píšťal), Rižský hrad s múzeom lotyšskej histórie, Kostol sv.Petra (evanj.) s vyhliadk.vežou, Kostol sv.Jána, Prašná veža zo 14.st., Dom u čiernych hláv, secesné stavby...

v ulici Maza pils unikátny súbor 3 domov Traja bratia, unikátna Eisensteinova secesná štvrť. Počas prehliadky osobné voľno na obed a tiež podvečer na nákup suvenírov, prípadne nákupy v 6-posch.obch.dome v centre mesta. Štýlové a vynikajúce reštaurácie...... Nocľah Riga

5.deň 15.07. ne Jurmala letovisko /Lotyšsko/ , Šiauliai-Hora krížov /Litva/

Zosilnené raňajky 7.15 H, 8.15 H presun zap.do 17 km vzdialeného najznámejsšieho lotyšského prímorského letoviska JURMALA , kde prvé kúpele boli vybudované ešte zač.19.stor. Pobyt pri Baltskom mori v časti Majo

ri. Moderná Jomas iela s reštauráciami, butikmi...umelecké galérie-možnosť návštevy Art Studio Inner Light s obrazmi umelca a iluminujúcim programom www.jermolajev.lv. Cca 13.15 H odchod do Kalnasu pri litovskom meste ŠIAULIAI (150 km).Zastávka na Hore krížov Prvé kríže na tomto pahorku vztýčili na pamiatku obetí poľského novembr.povstania z r.1831, ktoré tam pochovali.Tisícky drevených i bohato zdobených krížov s ružencami, sochami boli postupne symbolmi umučenia Krista i utrpenia Litovcov. Sv.omša

Cca 17.45 odchod do mesta KAUNAS (186 km), príchod do 21.00 H. Ubytovanie Kaunas City Hotel ** plus , 1/2S+WC www.kaunascityhotel.com V dolnej časti htl malé potraviny , bar. Hotel je v centre na hlav.promená de mesta Laisvés aléja (začína kostolom sv.arch.Michala a končí katedrálou a starým mestom) v blízkosti reštaurácie Piccola Pizza, Spurgine, Moksha a iné.

6.deň 16.07. po Kaunas /Litva/

Zosilnené raňajky, 9 hod.bezpečn.prestávka autobusu.Dopoludnia prehl. 2.najväčš. litovského mesta KAUNAS. Bývalé hlav.mesto známe stredovekou atchitektúrou a zvonovými koncertami. K najznámejším pamiatkam pat rí katedrála sv.Petra a Pavla, po- zostatky hradu z 13.-17 st., radnica s 53 m vežou, palác Massalského, Kostol sv. Archanjela Michala, kostol sv. Vytautasa, malebný kostolík sv.Gertrúdy (sv.omša).ale aj synagóga či mešita. Vilniuská ulica, Alej Slobody, sú centrami spoločnského života s kaviarňami, obchodnými zónami...pouličnými umelcami, galériami i múzeami. Je tu ja lanovla-zubačka s krásnym výhľadom na mesto. Odchod cca 17-18.00 H. (V prípade čas.rezervy ešte možnosť krátkej zastávky v 60 km vzdialenom meste MARIAJAMPOLE. Vzni kol tu v 18 st. a bol tiež zač. 20 st. obnovený jeden z prvých kláštorov rehoľ.spoločenstva kňazov Mariánov.

Dnes tu spravujú baziliku sv.Archanjela Michala, pochovaný je tu bl.biskup Juraj M.Matulevič-obnoviteľ reho le). Cesta nonstop cez Poľsko na Slovensko (992 km do Ludaníc) . Posun o 1 hod. späť na poľskom území.

7. deň 17.07. ut Návrat

Návrat do Zvolena cca 11.30 H , Nitry cca 13.00 H, Ludaníc cca 13.30 H

CENA 330 EUR

POSKYTNUTÉ SLUŽBY V ZÁKL.CENE ZÁJAZDU

4 x hotelové ubytovanie***a viac, l/2 so S+WC (TV), 4 x zosilnené.raňajky, sprievodcu po trase zájazdu, dopravunlux.klimatiz..autobusom Mercedes/Bova, (DVD, rádio, opierky na nohy,predaj nápojov), garančné

poistenie Union proti insolventnosti CK,

Možné vstupy:

hrad a múzeum TRAKAI 7 EUR dosp., 3,50 EUR študenti, seniori !!!

VILNUS: katolícka katedrála zdarma, veža pri katedrále od 2,5 EUR, Veľkokniežací palác dop. 3 EUR,

študenti 1,5 EUR, (Litovské nár.múzeum dosp.2 EUR, študenti 1 EUR)

Panoramatický výhľad na mesto z veže kostola sv.Jána – výťah 2,5 EUR !!!

RIGA:katolícka katedrála sv.Jakuba-zdarma (al.dobrovoľ.prísp.)., evanjel. Kostol sv:Petra a Pavla s vyhl.vežou

– 9 EUR, študenti 3-7 EUR, vyhliadk. TV veža 3,70 EUR, Hlavná Rižská katedrála (evanjelická) 3 EUR

Art Studio Jurmala , cena podľa počtu osob od cca 5 EUR/os

KAUNAS-lanovka 0,70-1 EUR, deti zľava

Poplatky za špec. sprievodcov sú v réžii CK Lymos

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

1/ Platná mena v Poľsku - polsky zloty PZL kurz 3,98- 4 niekde sa bude možno dať platiť po ceste aj v EUR,príp.na toaletách 0,50 EUR (tel kód pre Poľsko 0048)

2/ Platná mena v LITVE (Lithuana) od 1.1.2015 EUR!! Platná mena v Lotyšsku (Latvia)od 1.7. 2014 EUR!!

3/ Cestovný doklad - potrebný platný cestovný pas alebo postačí aj občansky preukaz!!

Cenník potravín orientačne Poľsko káva, čaj od 6 PZL, studené nápoje od 4 PZL,

Litva,Lotyš. káva, nealko v reštaurácii od 2 EUR, hlavné jedlo od 9 EUR

pizza 30 cm 6,90 EUR, pizza 40 cm 9,20 EUR

4/ Známe jedlá Litva: cepelinai – zemiak.knedlíky plnené mäsom, syrom..., blynai-zemiak.placky so smotanou,

šakotis – koláč, Koldunai-plnené knedlíky, pivá(alus)-viac druhov , napr. Kalnapilis,

Lotyško: pivá: Zelta, Aldaris, rižské čierne pivo Balzám

jedlá:Jutra-zahustená kaša s mliekom, kaposti-kapusta a iná zelenina, Janu Siers-syrový

koláč, Piragi-závin z lístk.cesta plnený mäsom...

Počas cesty premietneme aj DVD Pobaltie

 

Posledná úprava Pondelok, 08 Január 2018 21:07