Reklama

7Lines 2.0

...žijeme s obcou

Font resize: Increase SizeDecrease SizeReset font to default
 
Oznamy od 02.02. - 08.02.2015 Tlačiť E-mail
Program na 4. týždeň v období cez rokSmile

BOHOSLUŽOBNÝ  PORIADOK  VO  FARNOSTI  LUDANICE

OD    02. 02.   DO   08. 02.

PONDELOK  -  2. 2. OBETOVANIE PÁNA – HROMNICE, sviatok

Kamanová - †  Dezider a Vincencia Jamrichoví,obaja rodičia a syn Daniel  - 16.45 

Ludanice - †  Jolana a Michal Krajčovičoví a rodičia z oboch strán - 18.00 

UTOROK  -  3. 2.   Sv. Blažeja 

Dvorany - Ďakovná za 60 rokov života, za zdravie a Božiu pomoc - 8.00

Ludanice † Rudolf a Rozália Dočkálikoví a rodičia z oboch strán   - 18.00

STREDA  -  4. 2.  Féria

Ludanice - Na úmysel  - 7.30

ŠTVRTOK  -  5. 2.  Prvý štvrtok v mesiaci

Kamanová - Július a Helena Košeckí, Jozef, Ernest a Zuzana - 17.00 

Ludanice - †  Pavel Budaj, Mária, Zlatica, Michal  - 18.00 

PIATOK  -  6. 2. Prvý piatok v mesiaci 

Kamanová - †Â  Dušan, rodičia z oboch strán a bratia  - 17.00 

Ludanice - †  Ján Doležaj, Justína a deti  - 18.00

SOBOTA  -  7. 2.  Fatimská sobota 

Ludanice - Za odčinenie urážok voči Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie   - 7.30

Ludanice - Ďakovná za 90 rokov života, za zdravie a Božiu pomoc - 11.00

Ludanice - sobášny obrad – Michal Petrík – Barbora Grmanová - 15.00

NEDEĽA -  8. 2.  5. NEDEĽA CEZ ROK 

Ludanice -   † Jozef Halmo, Valéria a Mária - 7.30
Dvorany -    †Â Â  Ľubomír Hubinský  - 9.00
 

Kamanová - †   Rudolf a Mária Žákoví a synovia  -  9.00  

Ludanice  -       Za  farníkov  - 10.30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spoveď k prvému piatku:

Ludanice: v utorok 1 hod pred sv. omšou (budeme dvaja),v stredu ráno, piatok od 16.30 h

Kamanová: pondelok pred sv. omšou, štvrtok 1 hod pred sv. omšou (budeme dvaja)

Dvorany: v utorok ráno  1 h pred sv. omšou

V utorok bude  stretnutie ZMM o 16.30 na fare.

V pondelok si prineste na sv. omše, hromničné sviece, na požehnanie.

Vo štvrtok dopoludnia budem spovedať, prvopiatočných, chorých v Kamanovej a v Mýtnej.

V piatok budem spovedať chorých v Ludaniciach a v Dvoranoch. Popoludní bude vyložená SO k poklone ,len v Ludaniciach od 15.00 hod.